Hoe prijs je jouw ICT dienstverlening?

ICT moet het gewoon doen en als het niet werkt wordt er gewezen naar de ICT leverancier. Als hier duidelijke afspraken over worden gemaakt is dit terecht. Voorkom ergenis door ‘over de schutting’ flikkeren te voorkomen en zorg voor één verantwoordelijke voor al het leveranciersmanagement. Dit kan intern maar kan ook zeker prima bij jouw MSP

Hoe prijs je jouw ICT dienstverlening?


Hoe prijs je jouw ICT dienstverlening?

Copyright © Dxfferent. All Rights Reserved

GRAB THE FORMULA

Enter your name and email to get instant access to the training

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close