MSP Kennisbank

Wat is een ISMS?

Een ISMS is een systematische aanpak voor het beheer van gevoelige bedrijfsinformatie, zodat deze veilig blijft. Het omvat mensen, processen en IT-systemen door toepassing van een risicobeheerproces.

Een ISMS, of Information Security Management System, is een verzameling beleidslijnen en procedures voor het beheer van de informatiebeveiliging van een organisatie. Het doel van een ISMS is ervoor te zorgen dat de informatiebeveiligingsrisico’s van de organisatie afdoende worden beheerst en dat de organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Een ISMS omvat doorgaans een risicobeoordelingsproces, beveiligingscontroles en beveiligingsprocedures.

Een ISMS is geen tool, maar een proces

Vaak wordt gedacht dat een ISMS een tool is, die je verplicht moet aanschaffen als je voor de ISO 27001 gaat bijvoorbeeld.

Echter is dit niet het geval met een Information Security Management System (ISMS) wordt niet gedoeld op een systeem in de vorm van een softwaretool, maar juist op het verbeterproces. Een ISMS is dan ook geen op zichzelf staand systeem, maar juist een manier van werken. Een manier van werken waarbij een systematische aanpak wordt gehanteerd om (vertrouwelijke) informatie te managen, zodat de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

Hoe zet je een ISMS op?

Er is geen een simpel antwoord op deze vraag, want dat hangt af van de specifieke eisen van je organisatie. Enkele belangrijke stappen bij het opzetten van een ISMS zijn echter:

 1. Het definiëren van de reikwijdte van je ISMS.
 2. Het uitvoeren van een risicobeoordeling om potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren.
 3. Het ontwikkelen en implementeren van beveiligingscontroles om de geïdentificeerde risico’s te beperken.
 4. Het ISMS regelmatig controleren en auditen.

Hoe houd ik een ISMS bij? 

In het algemeen wordt aanbevolen een ISMS regelmatig, minstens jaarlijks, te herzien en bij te werken. Bovendien moeten alle veranderingen in de organisatie of haar omgeving onmiddellijk in het ISMS worden verwerkt.

De beste manier om een ISMS te onderhouden hangt af van de specifieke eisen van de organisatie in kwestie. Enkele tips voor het onderhouden van een ISMS zijn echter:

 1. Het ISMS regelmatig herzien en bijwerken.
 2. Ervoor zorgen dat alle werknemers het ISMS kennen en begrijpen.
 3. Het uitvoeren van regelmatige audits van het ISMS.
 4. Het onderzoeken en aanpakken van eventuele incidenten of problemen met niet-naleving.
 5. Regelmatig communiceren met de belanghebbenden van de organisatie over het ISMS.

Lees ook ons artikel over succesvol je ISMS onderhouden, daar gaan we er dieper op in.

Welke tools kan ik gebruiken voor een ISMS op te zetten? 

Alles! Zolang je alles maar goed kunt controleren, herzien en bijwerken. Er zijn speciale platforms zoals wij vaak Autotask gebruiken, dus er zijn zeker tools die je kunnen helpen alles in één overzicht te hebben.

Enkele gangbare hulpmiddelen en technologieën die in een ISMS kunnen worden gebruikt zijn:

 • Hulpmiddelen voor de ontwikkeling van beleid en procedures
 • Hulpmiddelen voor risicobeoordeling en -beheer
 • Hulpmiddelen voor veiligheidsbewustzijn en training
 • IT-beveiligingscontroles en -technologieën
 • Hulpmiddelen voor bedrijfscontinuïteit en noodherstelplanning

We vertellen hier ook meer over in onze Security Officer training, klik hier voor meer informatie!