MSP Kennisbank

ISO 27001 en AVG: Hoe ze hand in hand gaan

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn bedrijven in de EU wettelijk verplicht om strikte maatregelen te nemen om de privacy van hun klanten te waarborgen. Tegelijkertijd biedt ISO 27001 organisaties een vrijwillig raamwerk voor het beheren van informatiebeveiliging. Maar wat hebben die twee met elkaar te maken?

AVG: De wettelijke verplichting

De AVG (GDPR) is een Europese verordening die de privacyrechten van individuen beschermt. Het legt strikte regels op aan organisaties over hoe ze persoonsgegevens moeten verzamelen, opslaan, verwerken en delen. Niet-naleving kan leiden tot flinke boetes.

ISO 27001: Een vrijwillige keuze

ISO 27001 is een internationale norm die organisaties een raamwerk biedt voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een   informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). ISO 27001 is niet verplicht, maar het is wel een slimme zet. Het helpt je niet alleen om je gegevens te beschermen, maar het laat ook aan je klanten zien dat je weet wat je doet.

Wat is de wisselwerking tussen ISO 27001 en AVG?

Heel simpel gezegd: AVG vertelt aan welke eisen je moet voldoen, maar weinig over hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Aan de andere kant biedt ISO 27001 een duidelijk framework. Hou je je netjes aan dat framework? Dan is het gros van de risico’s afgedekt en voldoe je automatisch aan een groot deel van de AVG-eisen.

Risicobeoordeling

Beide benadrukken het belang van het uitvoeren van een risicobeoordeling.

Beleid en procedures

ISO 27001 en AVG eisen dat er duidelijke processen zijn rondom informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Incidentmanagement

Beide leggen de nadruk op het belang van het snel en effectief reageren op beveiligingsincidenten en datalekken.

Bewustwording en training

Zowel ISO 27001 als AVG vinden het opleiden van medewerkers rondom cybersecurity een must.

Kortom

Door ISO 27001 te implementeren, zet je een grote stap in de richting van AVG-compliance.

Maar laten we eerlijk zijn, het is niet altijd makkelijk om alle regels en richtlijnen bij te houden. Daarom is het slim om iemand aan boord te hebben die weet wat ‘ie doet. Dat is precies waarom het cruciaal is om een getrainde Security Officer in huis te hebben – en verplicht wanneer je ISO 27001 gecertificeerd bent. Ze zijn de brug tussen beleid en praktijk, tussen weten en doen.

Heb je nog geen Security Officer in huis, of heeft je kennis even een opfrisser nodig? Kijk dan eens naar onze training!